Aksjekapital:
Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.18 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.   

I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte; En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

Eierstruktur: 

De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.18 var: 

  Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
Saturn Invest AS 6 296 298 13,25% 13,89%
Hifo Invest AS 5 927 075 12,47% 13,08%
Christiania Skibs AS 5 769 502 12,14% 12,73%
Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93% 6,21%
Intertrade Shipping AS 2 300 000 4,84% 5,07%
Uno Invest AS 1 635 225 3,44% 3,61%
Jac. Moe AS 1 337 455  2,81% 2,95%
Torgnes AS 1 024 153 2,16% 2,26%
Amble Investment AS  763 865 1,61% 1,69%
Etui Invest AS 561 800 1,19% 1,24%
Skipsinvest AS 500 860 1,05% 1,11%
Brønnøy kommune 486 200 1,02% 1,07%

Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 8 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

Egne aksjer:
Pr. 31.12.18 har Torghatten ASA 2.191.506 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 1.262.467 aksjer.

Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

   

Antall aksjer
Ant. aksjer eid av personlig nærstående
Sum           antall aksjer
         
Kjell Inge Skaldebø styreleder 11 500 0 11 500
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 1 100 1 100
Tor Andenæs medlem 0 5 769 502 5 769 502
Torstein Moe medlem 61 800 2 151 910 2 213 710
Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
Petter Førde ansatterep. 6 160 0 6 160
         
Ledende ansatte        
Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 223 373 12 223 373
Roger Granheim, visekonsernsjef     1 635 225 1 635 225