Torghatten ASA              
Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.18 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 99 834 100 % 3 542 3 542
Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 835 268 100 % 40 010 40 010
Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 33 135 100 % 35 174 35 174
FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 180 104 66 % 95 390 95 390
T-Finans AS 2011 Brønnøysund 100 % 178 369 100 % 82 207 82 207
Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 509 827 100% 92 673 92 673
Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 145 874 100% 174 176 147 182
Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 22 360 100% 14 500 14 500
Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 16 374 100% 9 370 9 370
WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 516 910 66% 316 157 316 157
Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 145 100% 505 505
TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 10 983 100% 400 400
Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 57 100% 80 80
Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 6 440 100% 1 669 1 669
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 707 66% 2 887 2 887
Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 94 440 51% 29 964 29 964
Secora AS 2012 Svolvær 100% 37 476 100% 0 9 800
Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 550 100% 100 100
Sum datterselskaper             881 629

 

Info ang. underkonsern
  Anskaffelses-
tidspunkt
Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
*1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   53 803 51 %
             
*2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 208 51%
Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   5 245 61%
TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   3 020 98%
GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   3 232 100%
             
*3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
Omniservice AS 2004 Oslo 100%   5 553 100%
Norgesbuss Ekspress AS 2004 Oslo 100%   2 256 100%
Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   47 949 50%
Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
Flybussekspressen AS   Oslo 100%   2 625 100%
             
*4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   2 113 100%
             
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
Widerøe AS 2013 Bodø 100%   485 217 100%
Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 335 230 100%
Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 183 100%
Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 70 829 100%
Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 26 740 100%
Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 50 873 100%
Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 677 026 100%
  Widerøe Jet AS 2016 Bodø   100% 160 345 100%
             
*6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 527 60%
    Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 9 610 100%
    Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 54 435 100%
Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   253 100%