Styret har hatt følgende sammensetting:

 • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
 • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
 • Tor Andenæs, styremedlem
 • Audhild Bang Rande, styremedlem
 • Torstein Moe, styremedlem
 • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
 • Petter Førde, representant for de ansatte

Varamedlemmer:

 • Brynjar Kroknes
 • Solveig Johanne Busch Svendsen
 • Sonja Sundgot Johansen 
 • Stig Morten Rognes
 • Per Einar Fjellstad


Trykk her for å se oversikten over styret