Basert på vår drift, interessent- og vesentlighetsanalysen, har Torghatten definert 4 hovedområder for bærekraftig virksomhet – disse er:  

  1. Bærekraftige driftsmidler
  2. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima
  3. Samfunnsbidrag
  4. Organisasjonsutvikling