Torghatten spiller en viktig samfunnsrolle gjennom å binde landet sammen med fly, busser og ferjer / hurtigbåter.  Vårt transporttilbud er livsnerven for mange lokalsamfunn.  Vårt HMS-arbeid er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet som både ivaretar dette og tilliten til kollektive transportløsninger.

Torghatten, som en stor aktør, kan også påvirke utviklingen av tilbudene gjennom å understøtte bærekraftige løsninger, bidra til at det å reise kollektivt blir attraktivt og se om det er mulig å øke eller sikre passasjertilbudene med null- og lav-utslippsløsninger.   Dette bidrar også til å sikre stabile jobber, som er nødvendig for å tiltrekke seg medarbeidere med riktig kompetanse. Torghatten er opptatt av mangfold og likestilling og er det bevisst ved rekruttering.  

Torghatten jobber også med samfunnsutvikling i bred forstand, noe som understøtter flere av FNs bærekraftsmål.

Torghatten støtter CWIN i Nepal med støtte til et barnehjemsprosjekt, hvor vi finansierer et Skjøkken - og skolebygg.  Torghatten støtter også MOT og vår intensjon med dette samarbeidet er todelt:

  1. Vi er bevisste vårt samfunnsansvar og forsterker dette gjennom å støtte MOT i deres arbeid med å skape varmere og tryggere samfunn gjennom å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. 
  2. Vi jobber kontinuerlig med vår interne kulturbygging og ser stor verdi av å benytte MOT-filosofien til å forsterke dette arbeidet.   

Vi er også sponsor til Skilandslaget, som har idrettsutøvere som er forbilde for mange ungdommer og som gir inspirasjon og motivasjon til å delta på sunne aktiviteter.