Torghatten AS jobber kontinuerlig med organisasjonsutvikling for å styrke organisasjonens evne til å løse den løpende driften på en god og effektiv måte og samtidig forberede seg til framtidens mer bærekraftige løsninger. 

Vi har som ambisjon å videreutvikle og dyrke en sterk bedriftskultur basert på våre verdier, fordi vi er overbevist om at dette er avgjørende for konsernets levedyktighet på lang sikt. Det er selvfølgelig avgjørende at vi skaper gode økonomiske resultater, men for oss er det ikke uvesentlig hvordan disse skapes.  

Våre verdier er et utrykk for hvilke holdninger vi vil fremelske i vår bedriftskultur. Vi har også utviklet en lederplattform og en medarbeiderplattform som beskriver hva det betyr for hhv de som er ledere og for medarbeiderne. 

Konsernet har også Etiske Retningslinjer som sier hvordan vi skal opptre pålitelig i alle sammenhenger. 

Torghatten har også etablert lederutviklingsprogrammer, ett for nyansatte ledere og ett mer omfattende lederutviklingsprogram i samarbeid med MOT.