Torghatten AS er et konsern med hovedvirksomhet innenfor kollektiv persontransport i Norge. Virksomheten er inndelt i segmentene sjøtransport, landtransport, annet maritimt og øvrig vikrsomhet. Torghatten er i dag eid av EQT Infrastructure og Nysnø Klimainvesteringer.