Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge.
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

Selskapets organisasjonsnummer er NO 916 819 927 MVA

Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 2. april 2020.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4