Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2019 2018 Annen finansinntekt 2019 2018
150 86 Agio 88 581 193 318
520 1 991 Gevinst ved salg av aksjer 1 626 2 111
3 109 2 903 Aksjeutbytte 13 411 15 697
0 20 000 Annen finansinntekt 638 9 219
3 780 24 979 Sum Annen finansinntekt 104 257 220 345
         
    Annen finanskostnad    
72 65 Disagio 61 740 185 641
276 161 Gebyrer og kredittkortprovisjon 42 383 40 429
187 13 Tap ved salg av aksjer 1 319 13
0 0 Annen finanskostnad 579 2 537
535 239 Sum Annen finanskostnad 106 021 228 621