Torghatten ASA              
Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.18 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 111 135 100 % 3 542 3 542
Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 872 174 100 % 40 010 40 010
Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 31 826 100 % 35 174 35 174
FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 209 057 66 % 95 390 95 390
T-Finans AS 2011 Brønnøysund 100 % 240 777 100 % 82 207 82 207
Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 540 652 100% 92 673 92 673
Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 170 561 100% 174 176 147 182
Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 29 259 100% 14 500 14 500
Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 18 404 100% 9 370 9 370
WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 516 818 66% 316 157 316 157
Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 143 100% 505 505
TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 12 367 100% 400 400
Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 57 100% 80 80
Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 5 488 100% 1 669 1 669
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 850 66% 2 887 2 887
Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 86 416 51% 29 964 29 964
Secora AS 2012 Svolvær 100% 38 877 100% 0 9 800
TD på kaia AS 2019 Brønnøysund 100% 1 827 100% 1 500 1 500
Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 651 100% 100 100
Sum datterselskaper             883 129

 

Info ang. underkonsern
  Anskaffelses-
tidspunkt
Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
*1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   46 763 51 %
             
*2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 189 51%
Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   5 350 61%
TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   3 752 98%
GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   2 873 100%
Tröndebilene AB 2019 Östersund,
Sverige
100 %   147 100 %
             
*3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
Omniservice AS 1997 Oslo 100%   9 465 100%
Norgesbuss Ekspress AS 1998 Oslo 100%   6 776 100%
Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   47 616 50%
Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
Flybussekspressen AS 2019 Oslo 100%   238 100%
             
*4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   2 981 100%
             
*5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
Widerøe AS     100%   478 186 100%
Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 243 374 100%
Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 259 100%
Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 66 120 100%
Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 24 996 100%
Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 53 934 100%
Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 736 759 100%
  Widerøe Jet AS 2016 Bodø   100% 286 610 100%
             
*6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 527 60%
    Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 9 610 100%
    Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 59 764 100%
    Scansub AS 2019 Herøy   100% 1 538 100%
Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   173 100%