• Torghatten Nord AS styrker posisjonen som ferjeoperatør i Møre og Romsdal

  Les OTC-melding for mer info.

 • Torghatten Nord AS vinner flere ferjekontrakter i Nordland

  Les OTC-melding for mer info.

 • Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø

  Les OTC-melding for mer info.

 • Trønderbilene AS har signert kontrakter om busskjøring på Lillehammer og i Ottadalen.

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Et år preget av investeringer i det grønne skiftet

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Bastø Fosen AS er tildelt kontrakt – Drift av fylkesvegsambandet Svelvik – Verket

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Trønderbilene AS har i dag inngått 10-årig kontrakt for busstransport i Jemtland.

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Torghatten Buss har signert nye kontrakter i Troms

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Widerøe Flyveselskap AS har vunnet Vestlandsanbudet, men taper Oslo - Røros

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Torghatten leverer tidenes beste resultat i 2018

  Les OTC-melding for mer info.