Navigatør

- I riktig retning.
Din jobb som navigatør - eller styrmann - ligger på mange måter i navnet.

Som fartøyets navigasjonsoffiser har du ansvar for kart og instrumenter. Når fartøyet ligger i havn er det din jobb å hjelpe overstyrmannen med å organisere lasting og lossing.

For å bli navigatør er det viktig å være effektiv og nøyaktig, samtidig som du må være god til å samarbeide. Det stilles strenge krav til synet ditt - spesielt fargesyn - og hørselen. Ellers er det viktig at du har en god allmenn helsetilstand.

Som navigatør i Torghatten AS er du en av rederiets øverste representanter om bord, og har gode muligheter å rykke opp til overstyrmann og senere kaptein.

 

Maskinist 

- I fartøyets hjerte.
Som maskinist jobber du sammen med maskinsjefen i fartøyets hjerte - maskinrommet. Her er det mye som må fungere til enhver tid - blant annet strøm, pumper, motorer og kjeler.

Når fartøyet er på verksted, er du med å lede dette arbeidet sammen med maskinsjefen. Vil du bli maskinist, er det en fordel å være glad i mekanikk og teknikk. Ellers må du være effektiv, nøyaktig og god til å samarbeide. Du må også ha god allmenn helsetilstand, og i likhet med andre sjømannsyrker stilles det spesielt strenge krav til syn og hørsel.

Norge er ledende på marinteknologisk forskning, et fagområde i rask utvikling. Som maskinist hos Torghatten AS blir du en del av denne utviklingen, med gode muligheter til å avansere til maskinsjef.

Alle sjømannsyrker krever godkjent helseattest utstedt av en autorisert sjømannslege.

 

Matros

Matrosen er fagarbeideren i dekksavdelingen. Dette betyr at arbeidsdagen din består av mange ulike oppgaver - fra vedlikehold, lasting og lossing, til vakttjeneste og bistand under fartøyets ankomst og avgang.

Som matros bør du ha praktisk sans og like varierte arbeidsoppgaver. Du må være effektiv, nøyaktig og glad i å samarbeide. Foruten en god allmenn helsetilstand, stilles det strenge krav til syn og hørsel. Matrosfaget er hele tiden i utvikling. Som matros i Torghatten har du mange muligheter til faglig utvikling - blant annet kan du videreutdanne deg til dekksoffiser.