Selskapene i Torghatten-konsernet ønsker å motta faktura elektronisk.
Faktura kan sendes til oss enten på e-post eller e-faktura.

Faktura på e-post:

E-post -adresse: faktura@torghatten.no

For at faktura på e-post skal virke optimalt for oss ber vi om å få de i PDF-format. Faktura og eventuelle vedlegg må være i en og samme pdf-fil.

E-faktura:

E-faktura sendes som EHF eller E2B. Nedenfor ser dere en liste med organisasjonsnummer over selskapene som kan motta e-faktura:

Firma

Organisasjonr

Torghatten AS

916 819 927

Torghatten Trafikkselskap AS

974 421 364

Bastø Fosen AS

975 804 224

Partsrederiet Kystekspressen ANS

970 920 110

Fosen Namsos Sjø AS

992 620 447

Torghatten Servicesenter AS

912 459 926

Torghatten Nord AS

993 205 117


Referanse eller bestillingsnummer (PO) må være utfylt på faktura.
Er dere i tvil om referanse ta kontakt. Faktura som ikke inneholder referanse vil bli avvist.

Det er viktig at referanse og PO-nummer star i standard felt på E-fakturaene i xml-filen. Gjerne også legg ved en visningskopi i pdf eller tiff-format.