Navn/tittel: Direktør sjøtransport

Bjørn Laksforsmo er direktør for sjøtransport i konsernet. Han er i tillegg styreleder i datterselskapet FosenNamsos Sjø AS. Laksforsmo er utdannet ved Sjøkrigsskolen, og har erfaring som offiser og skipssjef i Marinen. Videre har han erfaring fra ulike driftsstillinger i TFDS, senere Hurtigruten, og var administrerende direktør i Torghatten Nord AS fra oppstarten i 2008 og til 2014. Han har også vært administrerende direktør i Troms Kraft Nett AS og Troms Kraft Entreprenør AS.