Navn/tittel: Direktør Kvalitet & HR

May Kristin Salberg er utdannet ingeniør og har tilleggsutdanning fra NTNU og UIT i henholdsvis kvalitetsledelse og ulykkesgranskning. Hun har erfaring fra næringsmiddelindustri, papirindustri og IT-selskap i forskjellige lederstillinger. Hun ble ansatt i Fosen Trafikklag ASA i 2006, i Fosen ASA i september 2008 og i Torghatten ASA i 2010. Med unntak av en 8-måneders periode som adm dir i Bastø Fosen har hun innehatt denne stillingen hele tiden. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper.