Nyhetsarkiv

  • Halvårsrapport 2019

    Torghatten konsernet hadde første halvår en omsetning på 5.598 MNOK mot 4.889 MNOK for samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger er på 795 MNOK mot 677 MNOK for samme periode i fjor.