Resultatmessig endte 2019 med et driftsresultat (EBIT) på 826 MNOK, mot 684 MNOK i 2018. Resultatet fra driften er betydelig bedret gjennom året. 

Trykk på dokumentet for å lese rapporten.