SAKSLISTE

1.    Konstituering

2.    Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2015

3.    Forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fondsemisjon 

4.    Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer

5.    Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

6.    Emisjon – fullmakt til styret

7.    Forslag til justering av vedtektene ang. representasjon fra de ansatte i konsernstyret

8.    Valg av to styremedlemmer og tre varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder

9.    Godtgjørelse til styret og valgkomité

10.    Valg av valgkomité

Hele innkallingen kan leses her. 

Årsrapport for 2015 kan du lese her.

Inntegning av aksjonærer skjer på Rådhuset i Brønnøysund generalforsamlingsdagen fra kl.12:00 til kl. 13:00.