Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før. Dette innebærer en betydelig bedre resultatmargin sammenlignet med 2014, da omsetningen bare har økt marginalt. 

Regnskapet viser følgende hovedtall i forhold til økonomisk utvikling: 

Tall i MNOK 2015 2014
Omsetning 8 574 8 187
Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 1 195 1 069
Driftsresultat (EBIT) 548 462
Resultat før skatt (EBT) 483 266
Egenkapital 2 106 1 804
Totalbalanse 7 546 7 519

Bokført egenkapital pr. aksje utgjør kr. 225,- inkl. minoritet. Det er herunder satt av kr. 2,50 pr. aksje i foreslått utbytte. Resultatet pr. aksje er kr. 40,90.

Les mer i OTC-rapporten her.