4 ordinære lån er konvertert til lån med bedre rentebetingelser fordi vi driver tre ferjesamband med elektriske ferjer. De grønne lånene fra Danske Bank er knyttet til transportkonsernets batterielektriske ferjer på sambandene Moss - Horten over Oslofjorden, Flakk - Rørvik over Trondheimsfjorden og Vennesund - Holm på Helgeland.

Vi er fornøyd med å få bekreftet at vår satsing på elektriske ferjer og en enda mer bærekraftig virksomhet verdsettes av banken og gir bedre lånevilkår.