– Filosofien til MOT passer veldig godt til våre verdier i Torghatten, sier direktør for kvalitet og HR i Torghatten ASA, May Kristin Salberg.

- Vi har stor respekt og er imponert over det arbeidet MOT driver for og med ungdom, samtidig vil dette samarbeidet styrke vår egen bedriftskultur, sier hun.

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og vi er derfor svært fornøyd med å støtte MOT i arbeidet med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet, sier Salberg.  Konsernet har selv fokus på å bygge kultur internt med egne verdier i bunn, og skal bruke MOT sin filosofi og erfaring som et verktøy i denne sammenhengen. Blant MOT sine prinsipper, er å jobbe i forkant og forsterke det positive.

– Dette er også viktige prinsipper hos oss og noe vi jobber med daglig, sier hun.

MOT er svært stolt og glad for å ha fått Torghatten ASA som samarbeidspartner, sier Sigrun Vårvik, partneransvarlig næringsliv i Norge.

-Torghatten ASA er en solid bedrift med gode verdier, som passer svært godt sammen med MOT. Samtidig har Torghatten ASA sterk forankring i mange lokalsamfunn i Norge, og i mange av disse er MOT godt etablert, sier Vårvik, som gleder seg til å samarbeide med Torghatten ASA.

Som samarbeidspartner får Torghatten bl.a. tilgang til MOT-camp, et dugnadsbasert inspirasjonssenter, og konsernet får også foredrag tilpasset den interne kulturbygginga. Avtalen er foreløpig for tre år. Fra før samarbeider MOT bl.a. med Reitan Convenience (Narvesen og 7 Eleven) Uno-X Gruppen, Gjensidigestiftelsen, Finans Norge, Sparebank 1 SMN og Norconsult. 

Fakta om MOT:
MOT er en ideell stiftelse som ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. President Atle Vårvik fikk nylig, sammen med Johan Olav Koss, hedersprisen på Idrettsgallaen fordi de har skapt noe unikt og verdifullt for ungdom. I fjor var 300 skoler involvert i MOT, de fleste fotballag i Norge spiller med MOT-logo og en rekke artister og idrettsutøvere er MOT-ambassadører. Mer info på www.mot.no