Foto: News On Request

MF Hornstind ble overlevert fra Fiskerstrand Verft i Ålesund 23.juni, og blir etter planen satt i trafikk på sambandet Tjøtta - Forvik 4.juli. 

- Jeg er utrolig glad over at MF Hornstind snart er klar for Tjøtta- Forvik-sambandet. Ferga er et smykkeskrin, og den vil gjøre hverdagen så mye bedre, både for passasjerer og mannskap. At vi samtidig sparer miljøet, er en ekstra bonus.
MF Hornstind er vår nye stolthet i Torghatten Trafikkselskap, sier driftssjef Jarle Rodahl.

 

Fakta om MF Hornstind:

 • Total kapasitet på 60 personbiler
 • Eget hengedekk
 • 500 kWh batteripakke – mulig framtidig utvidelse til 2.000 kWh for å kunne gå som en helelektrisk ferge i framtida.
 • 20% drivstoffreduksjon
 • Ved biodieseldrift oppnår man 60 % CO2-reduksjon. CO2-reduksjonen vil øke ytterligere ved økt bruk av landstrøm som plug-in.
 • Ca. 85 % NOx reduksjon
 • Kan ta seks fullastede vogntog
 • Lukket ferje
 • Energieffektiv skrog
 • Passasjersalong med panoramautsikt og moderne løsninger
 • Egen sone for gående på bildekk
 • Store utvendige areal for passasjerer