Avtalen har en årlig omsetning på 52,4 millioner og varer frem til juni 2018, med mulighet for ett års forlengelse. Oppstart av kontrakt er 26. juni 2016.

Norgesbuss skal bruke 32 busser, hvorav 16 ordinære busser og tre minibusser er helt nye. Med 19 nye busser og overgang til fornybart biodrivstoff på alle bussene allerede i juni 2016, sikrer Norgesbuss AS et miljøvennlig, robust og godt ruteopplegg for kundene i Nittedal.

De nye bussene har lavutslippsmotorer i Euro 6-klassen, som gir 90 prosent redusert utslipp sammenliknet med eldre busser. Blant annet reduseres utslippene av bakkenær og helseskadelig NOx kraftig. Samtlige busser vil kjøre på fornybar biodiesel, og da på såkalt Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) om vinteren. Dette er et drivstoff som har omtrent samme vinteregenskaper som konvensjonell diesel og gir store reduksjoner i CO2-utslipp.

- For Norgesbuss er det viktig å være i forkant på miljøområdet. Det er derfor gledelig for oss å være først ute av bussoperatørene med bruk av annen generasjons biodiesel på kjøring for Ruter, sier administrerende direktør i Norgesbuss AS, Atle Rønning.

Les OTC-melding her.