Norgesbuss AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, har vunnet anbud på Nittedal/ Lørenskog for Ruter med oppstart 1. juli 2019. Anbudet varer i åtte år, med mulighet for tre års forlengelse. Årlig kontraktssum er ca. 225 millioner, noe som gir en total verdi på 1,8 milliarder over kontraktsperioden og ca. 2,5 milliarder dersom opsjonene benyttes. Totalt vil Norgesbuss benytte 100 busser, inkludert reservebusser, for å gjennomføre oppdraget. Av disse vil 17 busser være 100% elektriske med depotlading.

- Vi er meget godt fornøyd med å bli tildelt kontrakten for Nittedal og Lørenskog, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss. Vi gleder oss til å sette i trafikk ytterligere 17 elbusser og med det bidra til det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, fortsetter administrerende direktør Atle Rønning.

Les OTC-melding her.