Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH).


NTS ASA har inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH). Aksjene i MNH overdras mot et vederlag i form av 48.504.296 aksjer i NTS ASA (NTS). Dette priser MNH til om lag 1,43 milliarder kroner. Den rettete emisjonen gir samtidig selgerne kontroll over to tredjedeler av aksjene i NTS.

NTS og MNH blir et sterkt havbrukskonsern med kompetente eiere som har et felles engasjement for å ta vare på og utvikle kystens verdier. Det sammenslåtte selskapet har ambisjon om videre utvikling og vekst langs Norskekysten og i nye markeder.

Torghatten ASA eier direkte og indirekte (via Trønderbilene og Namsos Invest) totalt ca. 32 % av aksjene i NTS ASA. Torghatten vil etter oppkjøpet eie ca. 10,3 % av det nye NTS-konsernet.

Les mer om sammenslåingen på NTS sine nettsider.