Bastø Fosen AS har operert sambandet siden 1996 og er meget fornøyd med å vinne kontrakten for videre drift.

Kontrakten har en estimert bruttoverdi på 4,5 milliarder kroner.  Bastø Fosen vil forbedre kapasiteten i sambandet med 3 nye 200 pbe ferjer. Totalt vil det fra 2017 bli fem 200 pbe ferjer i sambandet, med en 200 pbe ferje i reserve. Dette medfører en økt kapasitet i sambandet på 25 – 30 %. 
 
Nybyggene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime i Førde. Ferjene vil være blant de første i verden som utstyres med energieffektive dieselmotorer som oppfyller morgendagens krav til NOx utslipp. Sammen med en nyutviklet energieffektiv skrogform vil de få et fuelforbruk som er i størrelsesorden 25- 30 % lavere enn eksisterende ferger. Nox utslippet på nybyggene vil bli redusert med over 80 % i forhold til eksisterende ferger. De øvrige ferjene vil bli ombygd til å tilfredsstille de kravene som er satt i anbudet med hensyn på miljøkravet tier III.

Ferjene er utviklet som moderne trafikkmaskiner med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende maksimalt. Alle kjøretøy blir plassert på et stort åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele fergens lengde.  De blir 142m lange og 21m brede. Kapasiteten blir 600 passasjerer, 200 biler og 24 (30) vogntog.

Salongen i nybyggene er spesielt bygd for å gi passasjerene en trivelig reise. Den får 360 graders utsyn, med store lyse vindusflater. Salongen vil bli praktisk arrangert med flere ulike soner med stoler og bord som dekker alle reisendes behov. I senter av salongdekket finnes en moderne og effektiv storkioskløsning. Salongdekket vil også få store utvendige dekk i begge ender av salongen, med sitteplasser til passasjerer.

Rederiet er i sluttforhandlinger med verft nå og kontrahering er forventet gjort før nyttår.

- Vi er svært fornøyd med å ha signert kontrakten, og ser frem til å drifte sambandet i en ny konsesjonsperiode. Vi har tro på at også våre passasjerer ser frem til at vi får på plass tre nye godt tilrettelagte ferjer i sambandet, sier adm. dir. Øyvind Lund i en kommentar.

Se animasjonsvideo produsert av News On Request her.