Kontrakten har en ramme på ca. 1,1 milliard kroner eksklusive opsjon. Kontrakten gjelder fra 1. januar 2019 og varer frem til 31. desember 2028, med mulighet for ett års forlengelse. Det vil bli bygget 2 nye ferjer i anledning kontrakten, begge med en kapasitet på 130 personbilenheter. Ferjene vil bli energieffektive og miljøvennlige. Ferjekonseptet er plug-in-hybrid, med dieselgeneratorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land.

- Vi er veldig fornøyd med å ha vunnet tilbake sambandet Flakk – Rørvik, som ligger like ved selskapets hovedkontor og har vært en viktig del av historien i selskapet. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med AtB og håper passasjerene vil bli fornøyd med tilbudet, sier administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos Sjø AS i en kommentar.

Om FosenNamsos Sjø AS:
Selskapet eies 66 % av Torghatten ASA og 34 % av NTS ASA og driver sjøverts virksomhet i Sør- og Nord-Trøndelag samt i Hordaland. Selskapet har en omsetning på ca. 500 millioner kroner. Les mer om FosenNamsos Sjø her.