I forbindelse med ny konsesjon 2017 - 2026 bygger Bastø Fosen i disse dager tre nye ferger i Tyrkia som skal stå klar fra oppstart i 2017. De nye fergene blir 143 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelse.

De nye fergene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime i Førde. De er utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på et åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele fergens lengde.

De nye fergene utstyres med energieffektive dieselmotorer og Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere enn i dag. De øvrige ferjene på sambandet skal også bygges om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp, i henhold til internasjonale regler (TierIII).

14.mai 2016 ble Bastø VI sjøsatt. De nye fergene forventes i drift på sambandet Horten - Moss til 1.januar 2017.

Se animasjonsvideo produsert av News On Request her.

Les artikkel i Brønnøysunds Avis her (pdf).

Mer info finnes også på Bastø Fosens hjemmesider.