Sørlandsruta AS har vunnet en åpen anbudskonkurranse med laveste pris, og tegnet den 28. april kontrakt med Agder kollektivtrafikk AS for 10 år fra 1. januar 2016 for busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommune. Virksomheten i den nye anbudskontrakten vil generere inntekter på ca. 300 mill. kroner i kontraktsperioden. 

Sørlandsruta vil fra 1. januar 2016 utføre busstjenester i hele Vest-Agder utenom deler av Kristiansands-regionen og Åseral kommune. Sørlandsruta må investere i 26 busser til oppstartdato for å imøtekomme oppdragsgivers krav. Bussene vil bli utstyrt med sanntidssystem, slik at kundene kan få oppdatert informasjon om ankomst- og avgangstider også når det oppstår forsinkelser i trafikken.
 
Sørlandsruta har tidligere kjørt bussrutene i Flekkefjordsområdet, og er allerede blitt ønsket velkommen tilbake av kunder og ansatte. Også Kvinesdal og Sirdal vil passe godt inn i driftsområdet til Sørlandsruta.
 
Adm. direktør Erik Abramsen i Sørlandsruta er svært fornøyd med å ha vunnet kontrakten.
- Dette er et område vi kjenner godt og en type transport vi har god erfaring med, sier han. Abramsen ønsker så snart som mulig å komme i dialog med de ansatte i Nettbuss Sør som i dag utfører busstransporten i området for å drøfte gjennomføring av oppdraget og virksomhetsoverdragelsen.
 
- Alle kan gjøre regning med jobbtilbud fra Sørlandsruta, og jeg håper de er positive til å være med på vårt lag, sier han.
 
Styreleder Roger Granheim ser et stort potensial for videre vekst i Sørlandsruta etter hvert som nye anbud legges ut. Han sier at ”Sørlandsruta har opparbeidet seg viktig kompetanse i anbudsmarkedet og at prestasjonene hittil har dokumentert selskapets evne til å tjene penger i et presset marked”.
 
Torghatten er gjennom sine fem operative busselskap en stor aktør i bussmarkedet og har sammen med Sørlandsruta og de øvrige busselskapene mye erfaring å ta med seg inn i oppstarten og driften av det nye anbudet.