Trønderbilene AS har vunnet tre kontrakter for busstransport i nordre del av Trøndelag for perioden 2019-2021. Kontraktsverdien for avtaleperioden er på ca. 360 millioner. Antall busser er 230 stk. Selskapet vil foreta en oppgradering av store deler av materiellet som vil gi positive miljøeffekter.

- Trønderbilene ser frem til å videreutvikle kollektivtrafikken i området i avtaleperioden sammen med oppdragsgiver AtB, sier adm. dir. Vidar Kjesbu.

Les OTC-melding her.