FosenNamsos Sjø vant tilbake kontrakt om ferjedrift i sambandet Flakk – Rørvik fra 2019.  Kontrakten varer ut 2028, med mulighet for ett års forlengelse.  Det skal bygges to hybridferjer til sambandet.

Torghatten Nord inngår stor kontrakt med Statens Vegvesen for drift av ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke for perioden 2019 – 2026 med 5 x 1 års opsjoner.