Torghatten kjøper 15 % av aksjene i WF Holding AS fra Nordland Fylkeskommune og eier etter det 66 % av aksjene i WF Holding AS.  Torghatten kjøper videre gjennom datterselskapet WF Holding AS de siste 20 % av aksjene i Widerøe AS fra SAS. WF Holding AS eier etter oppkjøpet 100 % av Widerøe AS.

Widerøe inngår kontrakt for samtlige anbudsruter i nord og fortsatt skal betjene kortbanenettet i Sør-Norge.

Widerøe Ground Handling AS overtar virksomheten til SAS Ground Handling på alle regionale flyplasser i Norge.