Widerøe får våren 2018 levert tre nye jetfly, som er mer miljøvennlig enn tidligere generasjoner fly.  Widerøe har som første flyselskap i verden tatt i bruk flytypen E190-E2.