• Stein Andre Herigstad-Olsen

  Administrerende direktør

  Stein Andre er utdannet siviløkonom og har jobbet i konsernet siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder også styrelederverv i datterselskaper. 

  stein.olsen@torghatten.no

 • Grete Rekkebo Brovoll

  Økonomidirektør

  Grete Rekkebo Brovoll er økonomidirektør i Torghatten ASA. Hun er utdannet revisor fra Norges Handelshøgskole. Hun startet i 2007 som konsernregnskapssjef i konsernet og gikk i 2010 over i stillingen som økonomisjef. Hun har tidligere jobbet som statsautorisert revisor i Inter-revisjon og KPMG. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. 

  grete.brovoll@torghatten.no

 • May Kristin Salberg

  Direktør Kvalitet & HR

  May Kristin Salberg er utdannet ingeniør og har tilleggsutdanning fra NTNU og UIT i henholdsvis kvalitetsledelse og ulykkesgranskning. Hun har erfaring fra næringsmiddelindustri, papirindustri og IT-selskap i forskjellige lederstillinger. Hun ble ansatt i Fosen Trafikklag ASA i 2006, i Fosen ASA i september 2008 og i Torghatten ASA i 2010. Med unntak av en 8-måneders periode som adm dir i Bastø Fosen har hun innehatt denne stillingen hele tiden. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. 

  may.salberg@torghatten.no

 • Øyvind Grøttheim

  Innkjøpssjef

  Øyvind Grøttheim er innkjøpssjef i Torghatten ASA. Han er også daglig leder i Maritime Venture AS. Øyvind er utdannet diplomøkonom fra BI og har jobbet i selskapet siden 2012. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper.

  oyvind.grottheim@torghatten.no

 • Jan-Egil Wagnild

  Direktør Teknologisk Utvikling

  Jan-Egil er direktør for teknologiutvikling (CTO) i Torghatten AS og styremedlem i Bastø Fosen. Han startet i Torghatten i desember 2021 og har en mastergrad fra NTNU innen teknisk kybernetikk, videreutdanning innen ledelse og strategi, samt lederutdanning i forsvaret. Jan-Egil har jobberfaring fra Marine Cybernetics, DNV og Moen Marin.

  jan-egil.wagnild@torghatten.no

 • Reidun Svarva

  Leder for forretningsutvikling

  Reidun startet i Torghatten AS i januar 2022, og er leder for forretningsutvikling (CBDO) samt sitter i styret i Torghatten Nord. Reidun har master fra NTNU innenfor industriell økonomi og teknologiledelse, og har jobberfaring fra Ulstein verft, Jernbaneverket/Bane NOR og Enova.

  reidun.svarva@torghatten.no

 • Jeanine Lilleng

  Digitaliseringsdirektør

  Jeanine er digitaliseringsdirektør (CDO) i Torghatten AS. Hun har en master fra NTNU innen datateknologi. Jeanine startet i Torghatten AS i november 2022 og kommer fra stillingen som produktleder i Microsoft. Hun har tidligere jobbet som teknologi- og driftsdirektør i Mazemap, VP Digital Betaling i Telenor Digital og som programvareutvikler i Google.

  jeanine.lilleng@torghatten.no