• Roger Granheim

  Konsernsjef

  Roger Granheim er utdannet diplomøkonom fra BI. I tillegg har han topplederprogram fra Solstrand/AFF. Han har siden november 2004 vært adm. direktør i Fosen Trafikklag ASA (Fosen ASA fra 11.09.2008). Visekonsernsjef i Torghatten ASA fra 01.01.2010. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper. Han har tidligere vært ansatt i Ergo Runit som adm. direktør og som direktør i NSB. Han har også erfaring fra finans og forsikring som rådgiver.

  roger.granheim@torghatten.no

 • Grete Rekkebo Brovoll

  Økonomidirektør

  Grete Rekkebo Brovoll er økonomidirektør i Torghatten ASA. Hun er utdannet revisor fra Norges Handelshøgskole. Hun startet i 2007 som konsernregnskapssjef i konsernet og gikk i 2010 over i stillingen som økonomisjef. Hun har tidligere jobbet som statsautorisert revisor i Inter-revisjon og KPMG. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. 

  grete.brovoll@torghatten.no

 • May Kristin Salberg

  Direktør Kvalitet & HR

  May Kristin Salberg er utdannet ingeniør og har tilleggsutdanning fra NTNU og UIT i henholdsvis kvalitetsledelse og ulykkesgranskning. Hun har erfaring fra næringsmiddelindustri, papirindustri og IT-selskap i forskjellige lederstillinger. Hun ble ansatt i Fosen Trafikklag ASA i 2006, i Fosen ASA i september 2008 og i Torghatten ASA i 2010. Med unntak av en 8-måneders periode som adm dir i Bastø Fosen har hun innehatt denne stillingen hele tiden. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. 

  may.salberg@torghatten.no

 • Stein Andre Herigstad-Olsen

  Direktør sjøtransport

  Stein Andre Herigstad Olsen er direktør for sjøtransport i konsernet. Han er også administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap AS. Stein Andre er utdannet siviløkonom og har jobbet i konsernet siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder også styrelederverv i datterselskaper. 

  stein.olsen@torghatten.no

 • Øyvind Grøttheim

  Innkjøpssjef

  Øyvind Grøttheim er innkjøpssjef i Torghatten ASA. Han er også daglig leder i Maritime Venture AS. Øyvind er utdannet diplomøkonom fra BI og har jobbet i selskapet siden 2012. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv, primært i datter- og tilknyttede selskaper.

  oyvind.grottheim@torghatten.no