Så lenge det ble bygget veier, så var selskapet der med rutetilbud og godsfraktilbud. Etter hvert ble land-delen av selskapet såpass stor og viktig at det gode gamle Torghattens Dampskibsselskab gikk over i historien. Fra 1952 var dampskipsselskapet et trafikkselskap.