Et viktig kapittel for samferdselen på hele Sør-Helgeland ble skrevet da ferjeforbindelsen mellom Brønnøysund og Torgøyene ble historie, og brua over Brønnøysundet ble tatt i bruk. 14.september ble en stor dag for Brønnøysunds lokalbefolkning, som for første gang kunne ta i bruk den nye forbindelsen. For Bindals vedkommende ble det også en ny ære da det kom fast veiforbindelse slik at sambandet Møllebogen – Årsandøy kunne opphøre.