I 1907 klarte en aksjonskomite, med Kristian Qvale, Alfred Holst og Andersen Grimsø i spissen, å presse frem et vedtak om anskaffelse av et nytt skip som skulle gjøre ti mils fart og være godt utstyrt. Ørens verksted i Trondheim fikk en bestilling, til en verdi av 82.000 kroner. Det var ingen småsum i de dager. "Galmannsverk", ville enkelte karakterisere optimismen. Heilhorn ble et vakkert skip med en moderat skorstein etter tidens skikk – åpen bro og røkesalong bak med en liten promenade på taket og et stort og gildt fordekk for kreaturer og passasjerer.