Utviklingen av Brønnøysund Lufthavn er også et viktig kapittel i historien om Torghatten Trafikkselskap og Sør-Helgelands utvikling innen samferdsel. 30.juni sto flyplassen klar til bruk med 800 meters rullebane. TTS tok seg av ekspedering av fly og salg av billetter. De ansatte jobbet både på flyplassen og på reisebyrået og godsekspedisjonen i sentrum.

Båndene mellom selskapet og flyplassdriften har vært tette fra tidenes morgen. I 1983 ble helikopterbasen opprettet, som førte til at TTS etter hvert har bygget seg opp kompetanse på leveranse av sikkerhetstjenester for oljebransjen. Det er dette arbeidet som førte til at Sør-Helgeland Vaktselskap ble stiftet som et eget selskap.