Torghatten ble historisk da de vant landets første anbudsrute, en hurtigbåtrute i Nordfold i Steigen. 
TTS kjøpte et fartøy fra Sverige som ble satt inn i ruta. Det ble døpt Rødhette.

Brønnøysunds Avis skrev den gangen: "Det hersker slett ikke noen jubelstemning i Nordfold etter at det ble klart at området skal betjenes av en mindre båt enn dagens. Ruten som TTS skal betjene blir også redusert i forhold til det tidligere opplegget. Ordningen med anbud på denne ruten er lokalt karakterisert som et kommunikasjonsmessig tilbakeskritt, uten at TTS kan klandres for det".

Etter forholdsvis kort tid ble Rødhette byttet ut med Steigfart.
Den var 37 fot lang, gjorde en fart på 20 knop og hadde 20 - 25 passasjerplasser.