Torghattens første landbaserte rute starter med bilrute fra Brønnøysund til Vik i Sømna. Det var en historisk dag da selskapets første rutebilsjåfør, Jon Nielsen, like over nyttår i 1930 kunne sette seg ved rattet. 

Sjøveis transport var på den tiden langt mer dominerende, og buss og godsruter til lands måtte nødvendigvis vente på bedre veistandard, og ble først mer aktuelt i årene etter 2.verdenskrig. Sør-Helgeland hang litt etter når det gjaldt å få gode nok veiforbindelser til å tåle busstransport.