Selskapets første ferjerute starter. Arbeidet med en ferjerute mellom Brønnøysund og Torgøyene startet allerede i 1946, men først i 1960 kom nybygde «Torget» i drift. I samme periode ble selskapets lokalflåte modernisert, og det ble bygget nye båter. «Vegtind» kom i 1954, og nye «Torghatten» kom i 1957. På midten av 50-tallet var det også en ny ære for ferjeforbindelsene i Bindal. «Kjella» kom i drift mellom Vennesund og Årsandøy, da ferjeleiene sto ferdig i 1957. På dette tidspunktet var det ikke realisert ferjeleie på Holm, men dette prosjektet var på planleggingsstadiet. I de påfølgende årene ble det også mer og mer aktuelt for selskapet å satse nordover, i og med at det ble bygget ferjeleier i Vevelstad og på Tjøtta. «Austra» ble levert i 1959, og i det samme året kom ferjeleiet på Holm.