Fosen Trafikklag ASA blir datterselskap. Fosen Trafikklag ASA hadde igjen datterselskapene Bastø Fosen, Trønderbilene, Fosen Verkstedservice, Bilruta Frosta-Åsen. I tillegg hadde selskapet majoritet i Kystekspressen, Berg-Hansen Reisebureau Trondheim, og var en betydelig eier i Norgesbuss AS. 

Les mer om historien til Fosen Trafikklag på:
FosenNamsos Sjø eller se denne PDF'en