Hurtigbåt- og ferjemønsteret i regionen ble forandret i 1981. Først kom den nye hurtigbåtruten mellom Rørøy-Brønnøysund og Rørøy-Tjøtta i drift med den nyanskaffede «Torgtind». Deretter kom ferjeforbindelsen mellom Horn og Rørøy i drift, og det ble en ny æra for ferjetrafikken til Vega. Horn ferjeleie betjente to samband. Ett til Vega og ett til Vevelstad kommune.