2009 blir et merkeår i selskapets historie. Torghatten og Fosen Trafikklag fusjonerer.