Kommunikasjonen ut til Vega har alltid vært viktig for selskapet, og det var en stor begivenhet både for TTS og lokalsamfunnet at Igerøy ferjeleie ble åpnet 9.juli 1987. Dermed kunne ferja gå fra Horn til Igerøy, og reisetiden med båt ble forkortet med 15 minutter. I november samme år skjedde enda en forbedring ut fra Horn ferjeleie, ved at nye «Torghatten», en 40-bilers ferje, kunne settes i trafikk mot Anddalsvåg. Ferjen blir for øvrig utstyrt med turistsalong på toppen fem år senere.