TTS gikk i 1991 også inn i luftfart, med en investering i Widerøes Flyveselskap. Disse aksjene ble igjen solgt i 2002.