Widerøe Ground Handling AS (WGH), et datterselskap av Widerøe, inngikk en intensjonsavtale med SAS om å overta bakke-virksomheten til SAS i Norge på alle stasjoner bortsett fra på Oslo Lufthavn. Med dette blir WGH Norges desidert største operatør på bakketjenester. Det medfører at WGH vil overta medarbeidere, utstyr og kontrakter på 14 flyplasser i Norge.

Denne avtalen tilførte selskapet ca. 800 årsverk og 1500 medarbeidere, noe som gjør Widerøe Ground Handling til Norges største aktør innenfor bakketjenester på norske flyplasser. Konsernet vil ha ca. 6000 ansatte etter denne transaksjonen er kommet på plass.