TTS sikret seg en langsiktig avtale om kornfrakt for Statens Kornforretning. Spesialskipet «Stako» ble kontrahert, og TTS ble disponent for det nye skipet, medeier i partsrederiet og sørget for bemanning av skipet. Historien skulle vise at dette kun ble en tiårig satsing for TTS sitt vedkommende. I 1991 ble båten overtatt av Bergen Shipping.