D/S Heilhorn ble rekvirert høsten 1939 til 2. Sjøforsvarsdistrikt, 14. Bevoktningsdivisjon. Den var i Trondheim og "utdannet" seg for bevoktning og fikk kanon på fordekket. Kaliber 76.

I døgn etter døgn kretset Heilhorn rundt på Helgelandskysten og rekognoserte etter fly og skip. Noe mindre likt et krigsskip er neppe sett i verdens marine historie, men det gjorde nytten. Og vant en seier til og med.

I Trondheim hadde tyskerne tatt Nikolai Dahls lille fiskedamper "Albion", og satte avsted nordover med tyske tropper og massevis av hermetikk til de kjempende styrker i Vefsn og Rana. 19.mai hadde Albion lagt seg til ankers like innenfor Straumøyan utenfor Velfjorden og kamuflert seg med vårens løv og nymalt skorstein.

Da kom Heilhorn settende, med stortråleren "Honningsvåg" i kjølevannet, nedover sundet og kanonene satte i gang. Ti minutter senere sto Albion i lys lue og sank som et lodd, mens de to bevoktningsskipene fosset nordover igjen. Ni levende og en død tysker. 

En seier? Jo det var en seier. I alle fall fikk ikke tyskerne i Vefsn og Rana alt det svartbrødet de ventet på.