Konsernselskapet endrer navn fra Torghatten Trafikkselskap ASA til Torghatten ASA. Torghatten Trafikkselskap AS blir utskilt til et eget datterselskap som driver med ferje og hurtigbåttrafikk på Helgeland.